Skip to main content

Шта су ÖH избори?

Сваке двије године, на свим нивоима Студентске уније (ÖH), од стране студената бира се ново руководство. На ÖH изборима студенти демократским путем одлучују ко ће их у наредне двије године у оквиру HochschülerInnenschaft заступати. Од 16.-18. маја 2017. су поново ти дани: Ти можеш да бираш свог заступника и на тај начин повећаваш шансе за могућност остварења својих интереса.

Веома битно: Уколико ти је нешто нејасно или имаш отворених питања, не устручавај се да нам пошаљеш Е маил на слиједећу адресу vorsitz oehboku.at, радо ћемо помоћи!

 

Ко има право да бира?

Право на изборе имају сви редовни студенти BOKU Универзитета са важећом студетском исказницом. То значи и у случају ако си дошао на BOKU или управо отишао на један семестар у иностранство, уколико си на индивидуалним студијама или си страни студент.

Пажња! До 28. марта 2017. мора бити плаћен и у студентску службу достављена потврда о уплати за ÖH студентску унију, како би имали право гласа.

Ко смије бити биран?

Биран смије бити свако ко има право и да бира!

Кандидуј се!

 

Како да се кандидујем:

Информације можете добити на њемачком језику на слиједећем линку:

http://www.oehboku.at/index.php?id=339

Шта могу да бирам?

Постоје три „нивоа“ ÖH избора:

1)      Студентско заступништво - представник смјера

Избор за представника смјера јесте директан избор особе (кандидаткиње или кандидата) која ће бити представник за одређени студентски смјер. У зависности од броја студената на смјеру, биће постављене 3 или 5 особа, који ће бити сиректне особе за посредовање за дати смјер.

Које студентско представништво смијеш да бираш пронаћићеш на слиједећем линку овдје у Статуту на последњој страници.

Уколико си уписан на више смјерова, дозвољено ти је да бираш више студентских представника. Уколико си на Индивидуалним студијама, можеш само једног студентског представника да бираш. Више о томе, ÖH избор на индивидуалним студијама

 

2)      Универзитетско представништво

Универзитетско представништво заступа интересе студената BOKU Универзитета пред Министарствима. Студенти у овом случају могу да бирају само једну листу а не појединачну особу. Овдје су у конкуренцији различите групе и листе, гдје ће у зависности од изборних резултата мандаторке и мандатори бити послани на различите функције и заступаће универзитетска тијела (Сенат, Сенатску студентску комисију...)

Универзитетско представништво ће, након изборних резултата, бити сачињено од носиоца дате Листе, и то је највише тијело у којем студенти на Универзитету могу да учествују.

 

3)      Државно заступништво

Државно заступништво заступа интересе студената према министарствима, Универзитетским конференцијама, Високошколским конференцијама, Ректору унутрашњој Високо Педагошкој конференцији, те аустријским приватним Универзитетским конференцијама. Задатак Државног заступништва јесте да формира Универзитетску политику. Овдје такође можете одабрати са изборне листе једну од понуђених фракција тј. листу. На овом нивоу избора, након гласања, Студентски Парламент ће чинити 55 мантадора и мандаторки. Овај гласачки листић је униформан за цијелу Аустрију, што значи да и ако студираш на више Универзитета, Државног представника можеш само једном да бираш.

 

Кога могу да изаберем?
Ако желите да знате шта су поједини нивои прочитајте овдје.


1) Студентско заступништво
Када се кандидати пријаве, а можете их наћи овдје.

2) Универзитетско представништво
Када се представе предизборне групе, можете их наћи овдје.

3) Државно заступништво
Када се представе предизборне групе, можете их наћи овдје.

 

Мјесто и вријеме избора

На ÖH изборима можеш лично или путем писма да гласаш.

За ÖH изборе у 2017-ој који ће се одржати од 16. – 17. маја, на BOKU Универзитету ће бити успостављено више бирачких мјеста.

+++ПАЖЊА! На изборе немој да заборавиш да понесеш своју студентску исказницу!+++

Тачна мјеста на којима ће се моћи гласати и вријеме биће познати у наредном периоду!

Изборно мјесто 1: Exnerhaus

16. Maj: * 
17.
Maj: * 
18.
Maj: *

 

Изборно мјесто 2: Augasse

16. Maj: * 
17.
Maj: * 
18.
Maj: *

 

Изборно мјесто 3: Muthgasse

16. Maj: * 
17.
Maj: * 
18.
Maj: * 

За изборно мјесто Tulln и Lehrforst биће једно додатно гласачко мјесто обезбијеђено.

Можеш да гласаш на било којем гласачком мјесту без обзира на студентски смјер. Уколико у вријеме избора ниси у могућности да дођеш на BOKU, у том случају можеш да гласаш путем писма- међутим само за представника Универзитета и за Државног представника.

 

Резултати избора

Резултати ће највјероватније бити познати у вечерњим часовима 18. маја 2017., и биће доступни у аналогном облику, и јавно на сајту.

Резултате ÖH избора из 2015., можеш погледати овдје.

 

Шта даље?

Средином или крајем јуна, изабрани органи ће се конституисати и почеће са радом 1. јула 2017. године.

 

Гласање путем писма

На овај начин можеш дати свој глас по други пут путем писма. Можеш се пријавити за своју гласачку картицу и дати свој глас путем поште.

 

Захтјев за бирачку картицу

Своју бирачку картицу можеш затражити путем интернета. Гласачке картице ће бити доступне од 29. марта до 9. маја!

Инајте на уму да изборне картице морају најкасније 18. маја 2017. до 18:00 бити пред изборном комисијом, како би ваш глас био важећи.

Своју картицу можеш да наручиш и у иностранство!

Овдје можеш да наручиш своју картицу (од 29. марта)

 

Шта можеш да бираш путем писма?

Можеш да бираш само Представника универзитета и државног Представника, али не и студестском Представника.

 

Što su ÖH izbori?


Svake dvije godine, na svim razinama Studentske unije (ÖH), od strane učenika bira se novo rukovodstvo. Na ÖH izborima studenti demokratskim putem odlučuju tko će ih u naredne dvije godine u okviru unutrašnje školske politike pzastupati. Od 16.-18. svibnja 2017. su ponovo ti dani: Ti možeš da biraš svog zastupnika i na taj način povećavaš šanse za mogućnost ostvarenja svojih interesa.
Vrlo bitno: Ukoliko ti je nešto nejasno ili imaš otvorenih pitanja, ne ustručavaj se da nam pošalješ E mail na slijedeću adresu
vorsitz oehboku.at, rado ćemo pomoći!

 

Tko ima pravo birati?

Pravo na izbore imaju svi redoviti studenti BOKU Sveučilišta s važećom studetskom iskaznicom. To znači i u slučaju ako si dosao na BOKU ili upravo otisao na jedan semestar u inostranstvo, ukoliko si na individualnim studijama ili si strani student.

Pažnja! Do 28. ožujka 2017. mora biti plaćen i u studentsku službu dostavljena potvrda o uplati za ÖH studentsku uniju, kako bi imali pravo glasa.


Tko smije biti biran?
Biran smije biti svatko tko ima pravo i birati!
Kandidiraj se!

 

Kako da se kandidiram:
Informacije možete dobiti na njemačkom jeziku na slijedecem linku

http://www.oehboku.at/index.php?id=339

 

Što mogu birati?
Postoje tri "razine" ÖH izbora:

1)     Studentsko zastupništvo - predstavnik smjera
Izbor za predstavnika smjera jeste direktan izbor osobe (kandidatkinje ili kandidata) koja će biti predstavnik za određeni studentski smjer. Ovisno o broju učenika na smjeru, biće postavljene 3 ili 5 osoba, koji će biti sirektne osobe za posredovanje za dati smjer.
Koje studentsko predstavništvo smiješ birati pronaći ćeš na slijedećem linku
линку ovdje u Statutu na poslijednjoj stranici
Ukoliko si upisan na više smjerova, dozvoljeno ti je da biraš više studentskih predstavnika. Ukoliko ste na Individualnim studijama, možeš samo jednog studentskog predstavnika da biraš. Opširnije
ÖH izbori na individualnim studijama.

2)     Univerzitetsko predstavništvo

Univerzitetsko predstavništvo zastupa interese učenika BOKU Sveučilišta pred Ministarstvima. Studenti u ovom slučaju mogu birati samo jednu listu a ne pojedinačnu osobu. Ovdje su u konkurenciji različite skupine i liste, gdje će ovisno o izbornih rezultata mandatorke i mandatori biti poslani na različite funkcije i zastupat sveučilišna tijela (Senat, senatske studentsku komisiju ...) Univerzitetsko predstavništvo će, nakon izbornih rezultata, biti sačinjeno od nositelja date Liste, i to je najviše tijelo u kojem studenti na Sveučilištu mogu sudjelovati.

3)     Državno zastupništvo

Državno zastupništvo zastupa interese učenika prema ministarstvima, Sveučilišnim konferencijama, visokoškolskim konferencijama, Rektoru - unutarnjoj Visoko Pedagoškoj konferenciji, te austrijskim privatnim Sveučilišnim konferencijama. Zadatak Državnog zastupništva jeste da formira Sveučilišnu politiku. Ovdje također možete odabrati s izborne liste jednu od ponuđenih frakcija tj. listu. Na ovoj razini izbora, nakon glasovanja, Studentski Parlament će činiti 55 mantadora i mandatorki. Ovaj glasački listić je uniforman za cijelu Austriju, što znači da i ako studiraš na više Sveučilišta, Državnog predstavnika možeš samo jednom birati.

 

Koga mogu odabrati?
Ako želite znati što su pojedini nivoi pročitajte
ovdje.

1) Studentsko zastupništvo
Kada se kandidati prijave, a možete ih pronaći ovdje.

2) Univerzitetsko predstavništvo
Kada se predstave predizborne grupe, možete ih pronaći ovdje.

3) Državno zastupništvo
Kada se predstave predizborne grupe, možete ih pronaći ovdje.

 

Mjesto i vrijeme izbora

Na ÖH izborima možeš osobno ili putem pisma da glasaš.
Za ÖH izbore u 2017-oj koji će se održati od 16. - 17. svibnja, na BOKU Sveučilištu biti će uspostavljeno više biračkih mjesta.
+++ OPREZ! Na izbore nemoj zaboraviti ponijeti svoju studentsku iskaznicu! +++
Točna mjesta na kojima će se moći glasovati i vrijeme biće poznati u narednom periodu!

Izborno mjesto 1: Exnerhaus

16. Mai: * 
17.
Mai: * 
18.
Mai: *

 

Izborno mjesto 2: Augasse

16. Mai: * 
17.
Mai: * 
18.
Mai: *

 

Izborno mjesto 3: Muthgasse

16. Mai: * 
17.
Mai: * 
18.
Mai: * 

Za izborno mjesto Tulln i Lehrforst bit će jedno dodatno glasačko mjesto osigurano.

 

Možeš da glasaš na bilo kojem glasačkom mjestu bez obzira na studentski smjer. Ukoliko u vrijeme izbora nisi u mogućnosti da dodjes na BOKU, u tom slučaju možeš da glasaš putem pisma- međutim samo za predstavnika Sveučilišta i za Državnog predstavnika.

 

Rezultati izbora


Rezultati će najvjerovatnije biti poznati u večernjim satima 18. svibnja 2017., i bit će dostupni u analognom obliku, i javno na sajtu.

 

Rezultate ÖH izbora iz 2015., možeš pogledati ovdje.

Što dalje?
Sredinom ili krajem lipnja, izabrani organi će se konstituirati i počeće s radom 1. srpnja 2017. godine.

Glasanje putem pisma
Na ovaj način možeš dati svoj glas po drugi put putem pisma. Možeš se prijaviti za svoju glasačku karticu i dati svoj glas putem pošte.

Zahtjev za biračku karticu
Svoju biračku karticu možeš zatražiti putem interneta. Glasačke kartice će biti dostupne od 29. ožujka do 9. svibnja!
Inajte na umu da izborne kartice moraju najkasnije 18. svibnja 2017. do 18:00 biti pred izbornom komisijom, kako bi vaš glas bio važeći. Svoju karticu možeš da naručiš u inozemstvo!
ovdje mozes da narucis svoju karticu (od 29. ožujka)

Što možeš birati putem pisma?
Možeš birati samo Predstavnika sveučilišta i državnog Predstavnika, ali ne i studentskog Predstavnika.