Skip to main content

# Šta su ÖH izbori?
Svake dve godine, svi nivoi ÖH (predstavništvo studenata, univerziteta, i federalno predstavništvo) se iznova biraju. To je tvoja mogućnost da se boriš za svoje interese! Izbori se održavaju ove godine od 27.-29. maja.

# Kome je dozvoljeno da glasa? 
Pravo glasa Svi redovni studenti BOKU-a imaju pravo glasa. Čak i ako ste državljani trećih zemalja, incoming (gostujući), outgoing (BOKU student u inostranstvu) ili individuelni student.

+++ Pažnja! Da biste ostvarili pravo glasa, potrebno je da do 8. aprila 2019. godine uplatite ÖH doprinos (i školarinu) +++

# Šta mogu da biram?
Dobićete najmanje 3 glasačka listića - po jedan za studentsko, univerzitetsko i federalno predstavništvo. Opis odgovornosti pojedinačnih nivoa bio bi previše opširan za ovaj e-mail, ali sve informacije možete da nađete na web stranici.

# Kada, gde i ko treba da glasa
biračka mesta, vremena i predlozi izbora Izbori se održavaju od 27.-29. maja 2019. Biračka mesta se nalaze na
svim univerzitetskim lokacijama (Türkenschanze, Muthgasse, Augasse i Tulln).

Radna vremena biračkih mesta mogu se naći na početnoj stranici:
www.oehboku.at/oeh-wahl-2019/wo-waehlen.html
Kandidati još nisu određeni, jer se još uvek moguće kandidovati. Detaljne informacije o kandidatima biće objavljene krajem aprila i dobićete ih putem maila.

# Poštansko glasanje
Ako ne možete ili ne želite da budete na glasačkim mestima u danima izbora, možete da zatražite svoj glasački listić preko interneta. Glasački listiće možete da zatražite od 9. aprila do 20. maja. Na ovaj način moguće je da se glasa samo za univerzitetsko i federalno predstavništvo, ali ne i studentsko. Da bi glas bio važeći. glasački listići moraju biti predate izbornoj komisiji najkasnije do 27. maja u 18:00 časova. Glasački listić moguće je dostaviti i u inostranstvo.

# Pravo glasanja za outgoings (BOKU studente u inostranstvu)
i incomings (gostujuće studente) Ovi studenti  mogu normalno da biraju - bilo to lično ili poštanskim glasanjem. Obratite pažnju na rokove za podnošenje  zahteva za poštanski glasački listić (20. maj 2019) i rok za predaju (27. maj 18:00)!

# Pravo glasanja za državljane trećih zemalja
Od ÖH izbora 2015. godine uslovi za državljane trećih zemalja isti su kao i za sve ostale studente.

# Rezultati izbora Rezultati će verovatno biti objavljeni 29. maja uveče.
Oni su objavljeni kako u analognom obliku, tako i na www.oehboku.at. Sredinom juna izabrani organi će se konstituisani i počinju sa radom 1. jula 2019. godine.

# Datumi i rokovi
Želite da saznate više? Važeći zakoni i propisi za ÖH izbore možete naći i na našoj web stranici.

# Događaji
20. maj- javna debata glavnih kandidata sa BOKU-a. Najvažnije informacije će biti  istaknuite na Facebooku, Instagramu i na našoj početnoj stranici Predsednički tim - izvršni odbor